Sản phẩm mới

180.000 đ

Tụ khác

Epcos 3300uf/100v

165.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 2K-25(Bourns)

30.000 đ

IC, Opamp

Burson V5 Single

1.400.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Núm volume 30×22

100.000 đ
5.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

BD139G

20.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ

Transistor - Fet

2SC2240GR

20.000 đ

Schottky - Diode

DIODE 1N4004

4.000 đ
5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA98

5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-Y-G 9

25.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 2207B – 220x70x310

800.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 390x210x480mm

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 820R 2%

22.000 đ

Transistor - Fet

FZT957

28.000 đ

Transistor - Fet

2N5401

10.000 đ

Transistor - Fet

2SA1837

18.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560K Ohm

3.000 đ

switch

LED 3mm Blue

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 1.8K

10.000 đ
12.000.000 đ
28.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic WA102 (195x70x310mm)

650.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1.5K Ohm

5.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100R Ohm

5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 8 chân

120.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

2N5089

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 56 Ohm

10.000 đ
-12%
22.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Heimdall 2 Ethernet Cable (1m)

16.800.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 51K

10.000 đ
10.000 đ
5.000 đ

IC, Opamp

TS5A3167DBVR

16.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270k Ohm

3.000 đ
290.000 đ
20.000 đ
38.300.000 đ
4.000 đ
23.000 đ
80.000 đ
3.000 đ
5.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 1k5 2%

22.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

55.000 đ
5.000 đ

Nordost

Qx2

41.400.000 đ
80.000 đ
17.000 đ
53.000 đ
-17%

PCB-KIT

LT3042 dual

100.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 110R

10.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy