Tụ điện - Capacitor - linhkienaudio.vn
Xem giỏ hàng “NICHICON MUSE ES 4.7UF/35V” đã được thêm vào giỏ hàng.