Sản phẩm - Trang 32 trên 32 - linhkienaudio.vn

Điện trở - Resistor

Yageo 0.2R

14.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 10R

2.500 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 124K

2.500 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 150K

2.500 đ

Yageo 1206 SMD

Yageo 33.2K

2.500 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 49.9K

2.500 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 750R

2.500 đ

Transistor - Fet

ZTX450

15.000 đ

Transistor - Fet

ZTX550

15.000 đ

Transistor - Fet

ZTX651

29.000 đ

Transistor - Fet

ZTX653

28.000 đ

IC, Opamp

ZTX694B

30.000 đ

Transistor - Fet

ZTX751

29.000 đ

Transistor - Fet

ZTX753

28.000 đ