Phụ kiện đèn

Phụ kiện đèn

Đèn và phụ kiện của đèn


Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x4cm

45.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x5cm

55.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x4cm

59.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x5cm

67.000 đ
-14%
Hết hàng
Original price was: 35.000 đ.Current price is: 30.000 đ.

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-B-G

15.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-B-G7

15.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-G PCB

15.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-A-G

25.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-F-G 9

25.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-Y-G 9

25.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 8 chân

120.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 9 chân

120.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z10 22 (0.27mm)

250.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 25 (0.35mm)

220.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 28 (0.35mm)

220.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 32 (0.35mm)

220.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z9 19 (0.23mm)

270.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 22

22.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 25

26.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 28

30.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 32

36.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 25

7.000 đ