Phụ kiện đèn - linhkienaudio.vn
Phụ kiện đèn

Phụ kiện đèn

Đèn và phụ kiện của đèn


Phụ kiện đèn

6P14P (EL84/6BQ5)

600.000 đ

Phụ kiện đèn

7N7 National United (NOS)

2.500.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x4cm

45.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x5cm

55.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x4cm

59.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x5cm

67.000 đ
-14%
Hết hàng
30.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-A-G

25.000 đ

Phụ kiện đèn

Choke 3.5H 180R

600.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z10 22 (0.27mm)

250.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 25 (0.35mm)

220.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 28 (0.35mm)

220.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 32 (0.35mm)

220.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z9 19 (0.23mm)

270.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 22

22.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 25

26.000 đ