Bán dẫn - Semiconductor

4N35

20.000 đ

IC, Opamp

AD706

160.000 đ

IC, Opamp

AD797ANZ

610.000 đ

IC, Opamp

AD811

220.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

AD844AN

280.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

DN2540

IC, Opamp

LF411

47.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM1117-3.3

38.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM385-1.2V

21.000 đ

IC, Opamp

LM3886TF

180.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49710NA

70.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49720NA

95.000 đ

IC, Opamp

LME49990

150.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

Original price was: 150.000 đ.Current price is: 140.000 đ.

Bán dẫn - Semiconductor

MC7815CT

18.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MC7915CT

18.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

NE5534AP

33.000 đ

IC, Opamp

OPA2134

110.000 đ