Sản phẩm mới

Vishay MRS25

MRS25 68k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 5k1 Ohm

3.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC86N

12.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22 Ohm

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 47k Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ

Transistor - Fet

MPSA18

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 150k Ohm

3.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220R

3.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Nối volume

30.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 5k6 Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn BELTON GZF8-F1

40.000 đ

Transistor - Fet

2SK1530 Matched pair

750.000 đ
15.000 đ
180.000 đ
28.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

Vishay MRS25

MRS25 330k Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

BD139G

20.000 đ

Transistor - Fet

BD243

28.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 56K

10.000 đ
3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4312A

2.450.000 đ
17.000 đ
6.000 đ
400.000 đ

Transistor - Fet

IRFP240PBF

55.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 820R

3.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 1K-25(Bourns)

30.000 đ
5.000 đ
10.000 đ
520.000 đ

Transistor - Fet

MJE243

18.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
5.000 đ
7.500.000 đ
50.000 đ
16.000 đ
6.000 đ

MELF 1206

MELF(1206) 750R

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 190x64x314mm

700.000 đ
5.000 đ

IC, Opamp

AD811

220.000 đ
15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300k Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 10k Ohm

5.000 đ
100.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn Belton GZF8-F2

40.000 đ

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 6k8 Ohm

3.000 đ
10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2.2K

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 7k5 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1M Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Ốc M4x70

7.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ