Sản phẩm mới

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MUR1520

34.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 150k Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Nordost

Qx2

41.400.000 đ

Transistor - Fet

TIP36C

51.000 đ

Transistor - Fet

MPSA18

10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 715R Ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

2SA1837

18.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ
15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 62K Ohm

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 3.9K

10.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 8.2K

17.000 đ

Transistor - Fet

2N5087

10.000 đ
65.000 đ
165.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 32

12.000 đ
-10%
4.500 đ5.000 đ
5.000 đ
65.000 đ
5.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 51V 5W

15.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 25

7.000 đ
-12%
22.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 195x70x310mm

700.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220ohm

5.000 đ
50.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270k Ohm

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1105

240.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68K

10.000 đ
175.000 đ
5.000 đ
500.000 đ

PCB-KIT

PCB Talema

30.000 đ
8.000 đ

IC, Opamp

OPA2134

110.000 đ
3.000 đ
10.000 đ
32.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 27K

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22 Ohm

10.000 đ

Schottky - Diode

DIODE 1N4148

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA103

900.000 đ
800.000 đ
15.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC04DR

9.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông nẹp 25

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic cho Class A

1.900.000 đ
15.000 đ
27.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47.5k Ohm

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1706

450.000 đ
40.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ