Sản phẩm mới

3.500 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Blue Heaven Ethernet Cable (1m)

9.600.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1706

450.000 đ
10.000 đ
5.000 đ

IC, Opamp

AD811

220.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 120ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 82R

3.000 đ

Phụ kiện đèn

6P14P (EL84/6BQ5)

600.000 đ

IC, Opamp

SA571

60.000 đ

Transistor - Fet

BD243

28.000 đ
17.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 3k3 2%

22.000 đ
8.000 đ
12.400.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 150 Ohm

10.000 đ

Yageo 1206 SMD

Yageo 33.2K

2.500 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-G PCB

15.000 đ
5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4312A

2.450.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 360 Ohm

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 750R

3.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 0.2R

14.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 32 (0.35mm)

220.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 47K

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 24K

10.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

Choke 3.5H 180R

600.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 51R

3.000 đ
12.000 đ
28.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 1.5K

10.000 đ
216.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 36R

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 680 Ohm

10.000 đ

Biến Áp

Pulse PE65612NL

45.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 2K-25(Bourns)

30.000 đ
280.000 đ
8.400.000 đ

IC, Opamp

ZTX694B

30.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA101

1.100.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 270R

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 7k5 Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

ZTX751

29.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 100k 2%

22.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 8.2K

10.000 đ
55.000 đ

Nordost

Sort Lift

14.400.000 đ
6.000.000 đ
10.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 1409

650.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MUR860

28.000 đ
50.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10M Ohm

3.000 đ
1.750.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ