Sản phẩm mới

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 62K

10.000 đ
165.000 đ

ốc vít

Tán Inox M4

200 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 220 Ohm

10.000 đ
1.500 đ

Vishay MRS25

MRS25 270k Ohm

3.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 7k5

10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 2K Ohm

5.000 đ
5.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

MJE350

15.000 đ

Phụ kiện đèn

6P14P (EL84/6BQ5)

600.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x5cm

55.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 32 (0.35mm)

220.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 200k Ohm

3.000 đ

Schottky - Diode

Schottky CREE 4A-600V

60.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 3.9K

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1M Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

2SC5200

55.000 đ
5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FQP3P20

30.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

D44H11

28.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 6.8K

17.000 đ
10.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
15.000 đ
43.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 120ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 4k7 Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

BC556B

4.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC595DR

15.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2.4K

10.000 đ
5.000 đ
60.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 390x210x480mm

Vishay SFR25

SFR25 47.5k Ohm

5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 3.9K Ohm

5.000 đ
10.000 đ
5.000 đ

Khác

Chì WBT

600.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 27k 2%

22.000 đ
25.000 đ

Transistor - Fet

MPS A42

10.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Núm volume 30×22

100.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1.15K Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10M Ohm

3.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

UPC1237HA (NEC)

40.000 đ
450.000 đ

Phụ kiện đèn

Choke 3.5H 180R

600.000 đ
800 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ