Sản phẩm mới

120.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560K Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

FZT957

28.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 51V 5W

15.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 18k 2%

22.000 đ
900.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 25

26.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ
3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k9 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560R

3.000 đ
500.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 24R

3.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Heimdall 2 Ethernet Cable (1m)

16.800.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 20R Ohm

5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 360 Ohm

10.000 đ
5.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

D45VH10G

28.000 đ

Transistor - Fet

ZTX651

29.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 22k 2%

22.000 đ

Transistor - Fet

ZTX653

28.000 đ

Transistor - Fet

IRF840A

35.000 đ
12.400.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 270K Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 180R

3.000 đ
43.000 đ
10.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 82k 2%

22.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 62K Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 75k Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100R Ohm

5.000 đ
8.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 220 Ohm

10.000 đ
50.000 đ
10.000 đ
-10%
4.500 đ5.000 đ
6.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 27R

10.000 đ
26.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

4N35

20.000 đ

Tụ khác

CDE 15000uf/80v

430.000 đ
195.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39k Ohm

3.000 đ
55.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 390 Ohm

10.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ