Sản phẩm mới

Zener Diode

Zener 36v 1.3W

15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10k Ohm

3.000 đ
6.000.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 560 Ohm

10.000 đ

IC, Opamp

TS5A3167DBVR

16.000 đ

Transistor - Fet

BD243

28.000 đ
10.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC86DR

12.000 đ
80.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 160x60x206mm

450.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 10R Ohm

5.000 đ
6.000 đ
2.000 đ
40.000 đ
6.000 đ
-10%
270.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 360 Ohm

10.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 22

22.000 đ
90.000 đ
5.000 đ
6.000 đ
55.000 đ

Transistor - Fet

2N5401

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k5 Ohm

3.000 đ
3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 7k5 Ohm

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 150 Ohm

10.000 đ
5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 62K

10.000 đ
25.000 đ
20.000 đ
23.000 đ
-17%
100.000 đ
-20%
40.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2.2K

10.000 đ
25.000 đ
8.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 2k2 2%

22.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn BELTON GZF8-F1

40.000 đ
10.000 đ

Schottky - Diode

Schottky CREE 4A-600V

60.000 đ
900 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 6.8K

17.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5K1

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1R

3.000 đ
30.000 đ
350.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 51K

10.000 đ
1.500.000 đ

Điện trở - Resistor

Trimmer Bourns 5K 25 vòng

80.000 đ

Phụ kiện đèn

Nguồn EL84 PP

1.600.000 đ
12.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1105

240.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ