Sản phẩm mới

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5.6K

10.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Nối volume

30.000 đ

Transistor - Fet

BD139G

15.000 đ
120.000 đ
500.000 đ
250.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 15k Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x5cm

67.000 đ
20.000 đ
37.000 đ
5.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 560R 2%

22.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 220x80x310mm

900.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ
1.250.000 đ
10.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 8.2K

15.000 đ
8.000 đ
120.000 đ
5.000 đ
12.000 đ

Điện trở - Resistor

Trimmer Bourns 5K 25 vòng

80.000 đ
900 đ

Transistor - Fet

BC560C

4.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 390 Ohm

10.000 đ

IC, Opamp

SI8640BD

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 10K

10.000 đ

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

TIP35C

51.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 51K

10.000 đ

Transistor - Fet

IRF840A

35.000 đ
50.000 đ

Phụ kiện đèn

7N7 National United (NOS)

2.500.000 đ
6.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 6k8 2%

22.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-A-G

25.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 28 (0.35mm)

220.000 đ

Công cụ

Kềm cắt LK

40.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 430x70x308mm

1.400.000 đ
6.000 đ
800 đ
41.000 đ

Transistor - Fet

MJ15025G

180.000 đ
280.000 đ
25.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1.5K Ohm

5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 6.81k Ohm

5.000 đ
140.000 đ

IC, Opamp

OPA2134

110.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10M Ohm

3.000 đ
45.000 đ
280.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
12.000 đ 10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

150.000 đ 140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

120.000 đ 110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

120.000 đ 110.000 đ
-28%
2.300.000 đ 1.650.000 đ
-20%
100.000 đ 80.000 đ
-20%
Hết hàng
150.000 đ 120.000 đ