Sản phẩm mới

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA97

900.000 đ
5.000 đ
1.500 đ
140.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680R

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 360 Ohm

10.000 đ
17.000 đ
5.000 đ
30.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 25 (0.35mm)

220.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 15k Ohm

5.000 đ
5.000 đ

Zener Diode

Zener 36v 1.3W

15.000 đ
280.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 270ohm

5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49710NA

70.000 đ

Transistor - Fet

MPSA18

10.000 đ
17.600.000 đ
53.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x4cm

59.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 51R

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1M Ohm

5.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 2K Ohm

5.000 đ
65.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

AD844AN

280.000 đ

Nordost

Sort Lift

14.400.000 đ
87.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 332R Ohm

5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 270R

10.000 đ
5.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 0.2R

14.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-F-G 9

25.000 đ

Transistor - Fet

MPS A92

10.000 đ

IC, Opamp

LME49990

150.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

55.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300k Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

2N5089

10.000 đ
5.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k6 Ohm

3.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 8.2K

17.000 đ
3.000 đ
6.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

BD244

28.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47R Ohm

5.000 đ
250.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 100R

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 32

12.000 đ
20.000 đ
5.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ