Wima

Wima

Tụ WIMA là loại tụ film cao cấp thường được dùng trong Audio. luôn luôn là lựa chọn đúng đắn cho các vị trí lọc nguồn, đôi lúc làm tụ nối tầng cũng rất tốt.


size: 7.2mmD x 10mmL

18.000 đ

size: 6mmD x 7.2mmL

13.000 đ
Hết hàng

size: 6mmD x 7.2mmL

15.000 đ
-17%

size:  6mmD x 7.2mmL

10.000 đ
Hết hàng

size: 4.5mmD x 10.3mmL

10.000 đ
Hết hàng

size: 4.5mmD x 10.3mmL

17.000 đ
35.000 đ
Hết hàng

size: 4.5mmD x 10.3mmL

46.000 đ
Hết hàng

size:  14mmD x 18mmL

20.000 đ
14.000 đ
Hết hàng

size:  6.5mmD x 7.2mmL

15.000 đ

size:  6.5mmD x 7.2 mmL

14.000 đ
Hết hàng

size:  6.5mmD x 7.2mmL

10.000 đ

size: 7.2mmD x 7.5mmL

15.000 đ

size: 7.2mmD x 14mmL

17.000 đ

size: 7.2mmD x 16mmL

25.000 đ

size: 7.2mmD x 13mmL

42.000 đ
Hết hàng
-12%

size: 7.2mmD x 10mmL

22.000 đ

size: 7.2mmD x 13mmL

90.000 đ
Hết hàng

size: 7.2mmD x 13mmL

30.000 đ
Hết hàng

size: 7.2mmD x 13mmL

23.000 đ

size: 10.5mmD x 10.3mmL

25.000 đ

size; 14mmD x 18mmL

30.000 đ