DALE

DALE

Vài dòng mô tả về điện trở DALE
Nội dung đang cập nhật


50.000 đ
Hết hàng
25.000 đ
Hết hàng

DALE 3W

DALE 3W 220R

18.000 đ
Hết hàng
40.000 đ
Hết hàng
50.000 đ
Hết hàng

DALE 3W

DALE 3W 4K7

18.000 đ
Hết hàng

DALE 3W

DALE 3W 6K8

18.000 đ
Hết hàng
Hết hàng
60.000 đ
Hết hàng

Thông số kỹ thuật: dài, rộng…

8.000 đ
6.000 đ
Hết hàng
6.000 đ
Hết hàng
6.000 đ
Hết hàng