Transistor - Fet

2N5087

10.000 đ

Transistor - Fet

2N5089

10.000 đ

Transistor - Fet

2N5401

10.000 đ

Transistor - Fet

2N5551

10.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

Giá gốc là: 200.000 đ.Giá hiện tại là: 110.000 đ.

Transistor - Fet

2SA1837

18.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

55.000 đ

Transistor - Fet

2SA970GR

20.000 đ

Transistor - Fet

2SC2240GR

20.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SC2922

Giá gốc là: 200.000 đ.Giá hiện tại là: 110.000 đ.

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ

Transistor - Fet

2SC5200

76.000 đ

Transistor - Fet

2SC5200

55.000 đ

Transistor - Fet

2SK1530 Matched pair

750.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

4N35

20.000 đ

IC, Opamp

AD706

160.000 đ

IC, Opamp

AD797ANZ

610.000 đ

IC, Opamp

AD811

220.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

AD844AN

280.000 đ

Transistor - Fet

BC546B

4.000 đ

Transistor - Fet

BC550C

4.000 đ

Transistor - Fet

BC556B

4.000 đ

Transistor - Fet

BC557B

7.000 đ

Transistor - Fet

BC560C

4.000 đ
Hết hàng

Transistor - Fet

BC639

7.000 đ
Hết hàng

Transistor - Fet

BC640

7.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

Transistor - Fet

BD139G

20.000 đ