Tụ điện - Capacitor - linhkienaudio.vn
Xem giỏ hàng “NICHICON MUSE ES 10UF/50V” đã được thêm vào giỏ hàng.