Tụ điện - Capacitor - linhkienaudio.vn
Xem giỏ hàng “Nichicon Fine Gold 100uf/25v” đã được thêm vào giỏ hàng.