Tụ điện - Capacitor - linhkienaudio.vn
Xem giỏ hàng “Nichicon FW 10uf/63v” đã được thêm vào giỏ hàng.