-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SC2922

110.000 đ
-14%
Hết hàng
30.000 đ
-8%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA11

1.100.000 đ
-13%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1070 100x70x160

350.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-17%
-17%
-10%

MELF 1206

MELF(1206) 49.9k

4.500 đ5.000 đ