-45%

Transistor - Fet

2SA1216

200.000 đ 110.000 đ
-45%
Hết hàng

Transistor - Fet

2SC2922

200.000 đ 110.000 đ
-12%
Hết hàng
250.000 đ 220.000 đ
-14%
Hết hàng
35.000 đ 30.000 đ
-8%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA11

1.200.000 đ 1.100.000 đ
-13%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1070 100x70x160

400.000 đ 350.000 đ
-19%
1.050.000 đ 850.000 đ
-14%
580.000 đ 500.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

150.000 đ 140.000 đ
-17%

PCB-KIT

LT3042 dual

120.000 đ 100.000 đ