2SK1530 Matched pair

750.000 đ

Danh mục: Từ khóa: