Transistor - Fet

BD139G

20.000 đ

Transistor - Fet

BD140G

20.000 đ

Transistor - Fet

BD243

28.000 đ

Transistor - Fet

BD244

28.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

BF862 – JFET N-Channel

18.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Blue Heaven Ethernet Cable (1m)

9.600.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x4cm

45.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x5cm

55.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x4cm

59.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x5cm

67.000 đ
Hết hàng

Tụ điện - Capacitor

CDE 22.000uf / 35V

140.000 đ
Hết hàng
150.000 đ