Wima MKS2 – 1uF/63V

Giá gốc là: 25.000 đ.Giá hiện tại là: 22.000 đ.

size: 7.2mmD x 10mmL

Mã: 107-MKS2-1UF63V Danh mục: