Sản phẩm - linhkienaudio.vn
Xem giỏ hàng “BC560C” đã được thêm vào giỏ hàng.

Transistor - Fet

2N5087

10.000 đ

Transistor - Fet

2N5089

10.000 đ

Transistor - Fet

2N5401

10.000 đ

Transistor - Fet

2N5551

10.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ

Transistor - Fet

2SA1837

18.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

55.000 đ

Transistor - Fet

2SA970GR

20.000 đ

Transistor - Fet

2SC2240GR

20.000 đ
-45%
Hết hàng

Transistor - Fet

2SC2922

110.000 đ

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ

Transistor - Fet

2SC5200

76.000 đ

Transistor - Fet

2SC5200

55.000 đ

Transistor - Fet

2SK1530 Matched pair

750.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

4N35

20.000 đ

Phụ kiện đèn

6P14P (EL84/6BQ5)

600.000 đ

Phụ kiện đèn

7N7 National United (NOS)

2.500.000 đ

IC, Opamp

AD706

160.000 đ

IC, Opamp

AD797ANZ

298.000 đ

IC, Opamp

AD811

220.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

AD844AN

280.000 đ
-12%
Hết hàng
220.000 đ

Transistor - Fet

BC546B

4.000 đ

Transistor - Fet

BC550C

4.000 đ

Transistor - Fet

BC556B

4.000 đ

Transistor - Fet

BC557B

7.000 đ