Sản phẩm mới

6.000 đ
5.000 đ
5.000 đ
-17%

PCB-KIT

LT3042 dual

120.000 đ 100.000 đ

Transistor - Fet

2SK1530 Matched pair

750.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 150R Ohm

5.000 đ
10.000 đ
5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22K

10.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 6k8 Ohm

3.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC04DR

9.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68K

10.000 đ

Transistor - Fet

IRF9540

18.000 đ
12.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 110R Ohm

3.000 đ
200.000 đ
6.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

Sparkos Discrete Voltage Regulator 12V

1.000.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220R Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 68k Ohm

3.000 đ
1.500.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 150V 5W

15.000 đ

IC, Opamp

ZTX694B

30.000 đ

ốc vít

Tán Inox M3

100 đ

Bán dẫn - Semiconductor

Sparkos Discrete Voltage Regulator 15V

1.000.000 đ
35.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

NE5534AP

33.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49710NA

70.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1M Ohm

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 150 Ohm

10.000 đ

Transistor - Fet

BD140G

15.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100ohm

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4308

1.700.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

FZT957

28.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-B-G

15.000 đ
5.000 đ

ốc vít

Tán Inox M4

200 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 22k 2%

22.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 510R Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 20R Ohm

5.000 đ
45.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 330k Ohm

3.000 đ
16.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 8.2K

10.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

Transistor - Fet

BC557B

7.000 đ
6.000 đ
1.400.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1764EQ-3.3 – 3.3V 3A Regulator

120.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68 Ohm

10.000 đ
300 đ
15.000 đ
-17%

PCB-KIT

LT3045 dual

120.000 đ 100.000 đ
47.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1.5K Ohm

5.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
12.000 đ 10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

150.000 đ 140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

120.000 đ 110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

120.000 đ 110.000 đ
-24%
2.300.000 đ 1.750.000 đ
-20%
100.000 đ 80.000 đ
-20%
Hết hàng
150.000 đ 120.000 đ

Sản phẩm bán chạy