Sản phẩm mới

Phụ kiện đèn

Gông V đen 25

10.000 đ
80.000 đ

Transistor - Fet

2SC2240GR

20.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1764EQ-3.3 – 3.3V 3A Regulator

120.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 750R

2.500 đ
80.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47.5k Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300k Ohm

3.000 đ
500 đ

Tụ khác

Vishay BC 22uf/50v

20.000 đ
900.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC02DR

9.000 đ
6.000 đ
5.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27R

3.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k7 Ohm

3.000 đ
46.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 160x60x206mm

450.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 22V 1W

9.000 đ
50.000 đ

Transistor - Fet

NJW3281G

80.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68K

10.000 đ

IC, Opamp

AD797ANZ

298.000 đ

Transistor - Fet

MJL21193G/MJL21194G

220.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn BELTON GZF8-F1

40.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 33K

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 15k Ohm

3.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680R

3.000 đ
5.000 đ
110.000 đ
17.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

D44H11

28.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220ohm

5.000 đ
3.000 đ

Transistor - Fet

TIP35C

51.000 đ
-17%
100.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 510R

3.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC595DR

15.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ
10.000 đ
5.000 đ
28.000 đ

Transistor - Fet

2N5089

10.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 124K

2.500 đ
5.000 đ

Biến Áp

Talema 25W (2x9v)

700.000 đ

Transistor - Fet

2SK1530 Matched pair

750.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 604R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560K Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

BC557B

7.000 đ
120.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 28

8.000 đ

Transistor - Fet

ZTX550

15.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 160x70x310mm

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy