Sản phẩm mới

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 6.8K

17.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 110R

10.000 đ
5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 270R

10.000 đ

Tụ khác

Epcos 10.000uf/50v

165.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 24k Ohm

3.000 đ
12.400.000 đ
5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 4312C

3.300.000 đ
120.000 đ

Biến Áp

Talema 25W 15vx2

700.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 240R

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x4cm

45.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 39ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

IRF9540

18.000 đ

Transistor - Fet

ZTX753

28.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 18K Ohm

3.000 đ
280.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x5cm

67.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 240k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1K Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27k Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

BD243

28.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4308

1.700.000 đ
-20%
80.000 đ

Biến Áp

Talema 25W (2x9v)

700.000 đ
-17%
100.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 330R 2%

22.000 đ

Transistor - Fet

2N5551

10.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

55.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MUR1520

34.000 đ

Tụ khác

VISHAY 470uf/100v

120.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 120ohm

5.000 đ
6.000 đ
25.000 đ
1.000 đ

Nordost

Sort Lift

14.400.000 đ
520.000 đ
53.000 đ
6.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 410x150x373mm

15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k3 Ohm

3.000 đ
60.000 đ

Phụ kiện đèn

7N7 National United (NOS)

2.500.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 47R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560K Ohm

3.000 đ

switch

LED 3mm Blue

3.000 đ

Transistor - Fet

IRF840A

35.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68 Ohm

10.000 đ
10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 3.3K

10.000 đ
5.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 330k 2%

22.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 820R 2%

22.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 511R Ohm

5.000 đ

Silmic II

ELNA 10000uF/63V

150.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy