Sản phẩm mới

Phụ kiện đèn

Gông V đen 32

12.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ
8.000 đ
5.000 đ
1.600.000 đ
12.400.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 240k Ohm

3.000 đ
8.000 đ
-12%
22.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FQP3P20

30.000 đ
6.000 đ

IC, Opamp

LF411

47.000 đ

IC, Opamp

ZTX694B

30.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 270R

10.000 đ
30.000 đ

Transistor - Fet

FZT957

28.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 22k Ohm

3.000 đ

Schottky - Diode

DIODE 1N4004

4.000 đ
80.000 đ
15.000 đ
6.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC595DR

15.000 đ
10.000 đ
33.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 62K

10.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120R

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ
6.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm class A 435x392x155mm

Transistor - Fet

D45VH10G

28.000 đ

Transistor - Fet

MJ15025G

180.000 đ

Transistor - Fet

IRF9540

18.000 đ
1.500 đ

Vishay MRS25

MRS25 24R

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 39ohm

5.000 đ
-20%
40.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33R

3.000 đ
5.000 đ
10.000 đ
38.300.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 2207A – 220x70x310

850.000 đ
15.000 đ
200.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 120ohm

5.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 7k5 Ohm

3.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 8.2K

17.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49720NA

95.000 đ
80.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 750R

2.500 đ

Vishay MRS25

MRS25 750R

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 20R Ohm

5.000 đ
40.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k2 Ohm

3.000 đ
30.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 47k Ohm

3.000 đ
800.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ

Sản phẩm bán chạy