Sản phẩm mới

Vishay SFR25

SFR25 715R Ohm

5.000 đ
53.000 đ
6.000 đ
15.000 đ
600 đ

Vishay MRS25

MRS25 110R

3.000 đ
46.000 đ
5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LKA-ALU-WA99

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 215x80x308mm

6.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

EXICON 10N20-S/10P20-S (selected)

400.000 đ
6.000 đ
15.000 đ

IC, Opamp

SI8640BD

Vishay MRS25

MRS25 150k Ohm

3.000 đ
35.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 680 Ohm

10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100R Ohm

5.000 đ
60.000 đ
30.000 đ
3.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 100V 5W

15.000 đ

Panasonic FC

Panasonic 4700uf/16v

40.000 đ
5.000 đ
1.500.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 32

36.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68 Ohm

10.000 đ
450 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x5cm

67.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 200k Ohm

3.000 đ
45.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 56k Ohm

3.000 đ

PCB-KIT

PCB Talema

30.000 đ
30.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 4312C

3.300.000 đ
220.000 đ
10.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 4k7 2%

22.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 1k5 2%

22.000 đ
5.000 đ
41.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 47k 2%

22.000 đ
240.000 đ
-19%
850.000 đ
6.000 đ
56.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 360R

3.000 đ

Phụ kiện đèn

6P14P (EL84/6BQ5)

600.000 đ

IC, Opamp

LF411

47.000 đ
20.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270R

3.000 đ

Transistor - Fet

BC546B

4.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560K Ohm

3.000 đ
1.400.000 đ
45.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 27R

10.000 đ
500.000 đ

IC, Opamp

LME49990

150.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy