Sản phẩm mới

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2R2

10.000 đ
280.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-F-G 9

25.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 715R Ohm

5.000 đ
1.500 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-A -G PCB

15.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

2N5087

10.000 đ
220.000 đ
46.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x4cm

59.000 đ
5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 150 Ohm

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM385-1.2V

21.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 22R

3.000 đ
520.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 2207B – 220x70x310

800.000 đ
12.000.000 đ

Khác

Chì WBT

600.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680R

3.000 đ
6.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 511R Ohm

5.000 đ
2.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 750R

3.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 390k Ohm

3.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC86DR

12.000 đ
120.000 đ
175.000 đ
6.000 đ
70.000 đ
5.000 đ

Schottky - Diode

Schottky CREE 4A-600V

60.000 đ
200 đ
-17%
100.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1764EQ-3.3 – 3.3V 3A Regulator

120.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ
56.000 đ
25.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

NJW1302G

80.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z10 22 (0.27mm)

250.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

UPC1237HA (NEC)

40.000 đ
3.000 đ
5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

D44H11

28.000 đ
370.000 đ
5.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 6k8 Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47R Ohm

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ máy LAK52 – 430x92x340mm

2.200.000 đ
60.000 đ

IC, Opamp

AD811

220.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100R Ohm

5.000 đ
30.000 đ

Transistor - Fet

MJ15024G

180.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy