Sản phẩm mới

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5.6K

10.000 đ

Zener Diode

Zener 36v 1.3W

15.000 đ
5.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

MJE243

18.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 5k6 Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 9 chân

120.000 đ

Transistor - Fet

MJE15033G

40.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA98

Biến Áp

Talema 2V25A 2x18v

2.700.000 đ
50.000 đ
33.000 đ
10.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 1K-25(Bourns)

30.000 đ

PCB-KIT

PCB Talema

30.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 24k Ohm

3.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

NJW1302G

80.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT595N

18.000 đ
280.000 đ
500.000 đ
17.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1M Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 510R

3.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
28.000 đ
20.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LKA-ALU-WA99

Transistor - Fet

MJL21193G/MJL21194G

220.000 đ
12.000 đ
-10%

MELF 1206

MELF(1206) 49.9k

4.500 đ5.000 đ
53.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 51k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 180R

3.000 đ
5.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 604R Ohm

5.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 68k Ohm

3.000 đ

Silmic II

ELNA 10000uF/63V

150.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49710NA

70.000 đ

Schottky - Diode

Schottky CREE 4A-600V

60.000 đ
6.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ
1.200 đ
180.000 đ
50.000 đ
20.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 240R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39k Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

2N5087

10.000 đ
6.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-F-G 9

25.000 đ
10.000 đ
175.000 đ
5.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy