Sản phẩm mới

Phụ kiện đèn

Gông hộp 22

22.000 đ

Yageo 1206 SMD

Yageo 33.2K

2.500 đ
6.000 đ
8.400.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ
-23%
5.500.000 đ

Điện trở - Resistor

CL60 – 10R- 5A

65.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 68R

3.000 đ
-17%
100.000 đ
140.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Nối volume

30.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x4cm

45.000 đ
6.000 đ
10.000 đ

Công cụ

Kềm cắt LK

40.000 đ
5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 410x150x373mm

Phụ kiện đèn

Gông V đen 25

10.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 68K

17.000 đ
5.000 đ
42.000 đ

IC, Opamp

AD811

220.000 đ

Transistor - Fet

2SA970GR

20.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k2 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39k Ohm

3.000 đ
60.000 đ
220.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

AD844AN

280.000 đ

Transistor - Fet

ZTX753

28.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FQP3P20

30.000 đ
10.000 đ
-12%
22.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 28

11.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FZT853

30.000 đ

Transistor - Fet

MJ15024G

180.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 100R

3.000 đ
56.000 đ

Transistor - Fet

TIP36AG

95.000 đ
16.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4308

1.700.000 đ
28.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 150R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270R

3.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 6.8K

10.000 đ
15.000 đ
10.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 360k Ohm

3.000 đ
200.000 đ
20.000 đ
5.000 đ
6.000 đ
53.000 đ
33.000 đ
10.000 đ
1.750.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ