Sản phẩm mới

5.000 đ

Biến Áp

Pulse PE65612NL

45.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47R Ohm

5.000 đ

Zener Diode

Zener 36v 1.3W

15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 360k Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 158R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27R

3.000 đ
50.000 đ
10.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm class A 435x392x155mm

56.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 18K

10.000 đ
10.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27k Ohm

3.000 đ
1.750.000 đ
5.000 đ
5.000 đ
20.000 đ
45.000 đ
-12%
22.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2R2

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 150R

3.000 đ

Panasonic FC

Panasonic 4700uf/16v

40.000 đ
-8%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA11

1.100.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

MPS A92

10.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Tản nhiệt cánh nhỏ

12.000 đ

Transistor - Fet

BD243

28.000 đ
53.000 đ

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FZT853

30.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 4312C

3.300.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x4cm

45.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1R Ohm

3.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

2SA970GR

20.000 đ

Tụ khác

VISHAY 470uf/100v

120.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 8 chân

120.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 9.31k Ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

IRFP9240PBF

55.000 đ
15.000 đ
400.000 đ

IC, Opamp

LME49990

150.000 đ
25.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300k Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 25 (0.35mm)

220.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

2N5089

10.000 đ
280.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 4k7 Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 240R

3.000 đ
900.000 đ
65.000 đ
5.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ