Sản phẩm mới

2.000 đ
15.000 đ
5.000 đ
120.000 đ

Transistor - Fet

MJE350

15.000 đ
50.000 đ

Biến Áp

Pulse PE65612NL

45.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2.2K

10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 93.1R Ohm

5.000 đ
6.000.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC04DR

9.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

Sparkos Discrete Voltage Regulator 15V

1.000.000 đ
520.000 đ
120.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

NE5534AP

33.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 51K

10.000 đ
5.000 đ
65.000 đ
23.000 đ
46.000 đ
6.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FQP3N30

30.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 6.8K

17.000 đ
3.500 đ

Vishay SFR25

SFR25 39ohm

5.000 đ
5.000 đ
20.000 đ
-14%
500.000 đ

Transistor - Fet

MJE15032G

40.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 51k Ohm

3.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1M Ohm

5.000 đ
56.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 32 (0.35mm)

220.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 200Ohm-25(Bourns)

30.000 đ
6.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 332R Ohm

5.000 đ
80.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 27k 2%

22.000 đ
120.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300R

3.000 đ
5.000 đ
36.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

DIR9001

187.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 750R Ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ
200 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 470R 2%

22.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 390k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270k Ohm

3.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy