Sản phẩm mới

30.000 đ

Transistor - Fet

MJE15031G

40.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ

Nordost

Qv2

8.400.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Blue Heaven Ethernet Cable (1m)

9.600.000 đ
5.000 đ
-8%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA11

1.100.000 đ
6.000 đ
35.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Heimdall 2 Ethernet Cable (1m)

16.800.000 đ
15.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-G PCB

15.000 đ
175.000 đ
80.000 đ

IC, Opamp

ZTX694B

30.000 đ
40.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 390k Ohm

3.000 đ

IC, Opamp

AD797ANZ

298.000 đ
55.000 đ

Phụ kiện đèn

Choke 3.5H 180R

600.000 đ
5.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 220k 2%

22.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 332R Ohm

5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1085CT – 2.5v-37v 3A LDO Regulator

110.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

BF862 – JFET N-Channel

18.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 3.9K Ohm

5.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 150ohm

5.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC86DR

12.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 390x210x480mm

Vishay MRS25

MRS25 47k Ohm

3.000 đ
-14%
500.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 100V 5W

15.000 đ
6.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 150K

2.500 đ
15.000 đ
6.000 đ
1.500 đ
120.000 đ
100.000 đ
90.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 110R

3.000 đ
12.000 đ
10.000 đ
280.000 đ

Tụ khác

EPCOS 0.082UF/100V

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM329

28.000 đ
80.000 đ
10.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k9 Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 75R Ohm

5.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 10R

2.500 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy