Sản phẩm mới

6.000 đ

Biến Áp

Talema 25W (2x18v)

700.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k6 Ohm

3.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 5K-25(Bourns)

30.000 đ
50.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 5k1 Ohm

3.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM385-1.2V

21.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 110R

10.000 đ
10.000 đ
47.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ

Transistor - Fet

MJE350

15.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1085CT – 2.5v-37v 3A LDO Regulator

110.000 đ

Transistor - Fet

MJE15033G

40.000 đ
45.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 360R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 620R

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220R Ohm

5.000 đ
56.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 150R Ohm

5.000 đ
18.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

DIR9001

187.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 22V 1W

9.000 đ
110.000 đ

Schottky - Diode

DIODE 1N4149

3.000 đ
-17%
100.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 68R

3.000 đ
45.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 51R

3.000 đ
2.000 đ

Transistor - Fet

2SA970GR

20.000 đ
6.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 22K Ohm

5.000 đ
-12%
22.000 đ
60.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 18K Ohm

3.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MC7815CT

18.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4308

1.700.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-Y-G 9

25.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic WA102 (195x70x310mm)

650.000 đ
10.000 đ
46.000 đ

IC, Opamp

ZTX694B

30.000 đ
5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 2207B – 220x70x310

800.000 đ

IC, Opamp

AD797ANZ

298.000 đ
23.000 đ
5.000 đ
87.000 đ
1.250.000 đ

Transistor - Fet

MJE15030G

40.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 47K

10.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

Vishay MRS25

MRS25 1M Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 6.81k Ohm

5.000 đ
12.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy