Sản phẩm mới

-13%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1070 100x70x160

350.000 đ
20.000 đ
12.000 đ
33.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1k Ohm

5.000 đ
26.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27k Ohm

3.000 đ

PCB-KIT

PCB Talema

30.000 đ
16.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k5 Ohm

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4312A

2.450.000 đ
500.000 đ

Transistor - Fet

2SA970GR

20.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 9.31k Ohm

5.000 đ
17.000 đ

Transistor - Fet

IRF540

18.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

ZTX550

15.000 đ
56.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68K

10.000 đ
10.000 đ
42.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 8.66k Ohm

5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 825R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k6 Ohm

3.000 đ
370.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ
280.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 22k Ohm

3.000 đ

Biến Áp

Talema 25W (2x18v)

700.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 750R Ohm

5.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

TIP35AG

95.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 150ohm

5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 180ohm

5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2.4K

10.000 đ

Transistor - Fet

NJW1302G

80.000 đ
6.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 715R Ohm

5.000 đ
15.000 đ

Transistor - Fet

MJE15030G

40.000 đ
6.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ
8.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 150 Ohm

10.000 đ
800.000 đ

IC, Opamp

TS5A3167DBVR

15.000 đ
200.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 56K Ohm

5.000 đ
6.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MUR860

28.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 604R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 100k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39R Ohm

3.000 đ
15.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ

Sản phẩm bán chạy