Sản phẩm mới

Vishay MRS25

MRS25 39R Ohm

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 220x80x310mm

900.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 6k8 Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

TIP36C

51.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 22

22.000 đ
6.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LKA-ALU-WA99

Transistor - Fet

MPSA18

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM1117-3.3

38.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Blue Heaven Ethernet Cable (1m)

9.600.000 đ
46.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k7 Ohm

3.000 đ
5.000 đ
60.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120R

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 330K Ohm

5.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ
15.000 đ
-19%
850.000 đ
32.000 đ
42.000 đ
200 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k8 Ohm

3.000 đ
33.000 đ
3.500 đ
250.000 đ
30.000 đ
1.000 đ
900.000 đ
240.000 đ

Biến Áp

Talema 25W (2x9v)

700.000 đ
47.000 đ
28.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 32

10.000 đ

Phụ kiện đèn

Nguồn cho các Pre đèn

1.500.000 đ

Transistor - Fet

BD243

28.000 đ

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ
10.000 đ
35.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33k Ohm

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 160x60x206mm

450.000 đ
420.000 đ
6.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220R Ohm

5.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC595DR

15.000 đ
75.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22 Ohm

10.000 đ

Transistor - Fet

BC560C

4.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 32 (0.35mm)

220.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 49.9K

2.500 đ

Biến Áp

Talema 25W (2x18v)

700.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 22k Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 28

11.000 đ
45.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy