Sản phẩm mới

1.750.000 đ
5.000 đ
12.000 đ
216.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA98

1.000 đ
15.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ
6.000 đ

IC, Opamp

LM3886TF

180.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 560 Ohm

10.000 đ
50.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FZT953

30.000 đ
-19%
850.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC595DR

15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 620R

3.000 đ
280.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68 Ohm

10.000 đ

Transistor - Fet

MJE15033G

40.000 đ

Schottky - Diode

DIODE 1N4149

3.000 đ
46.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 82R

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 3.3K

10.000 đ

Panasonic FC

Panasonic 4700uf/16v

40.000 đ

Transistor - Fet

IRF840A

35.000 đ
25.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MC7915CT

18.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 1k5 2%

22.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT02N

12.000 đ

Transistor - Fet

MJL21193G/MJL21194G

220.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 270R

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

Takman REY 1/5W 22 Ohm

10.000 đ
15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27R

3.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 1M 2%

22.000 đ
5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1085CT – 2.5v-37v 3A LDO Regulator

110.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 190x64x314mm

700.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39R Ohm

3.000 đ
175.000 đ
80.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC02DR

9.000 đ

Transistor - Fet

2SC5200

55.000 đ
30.000 đ
6.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 604R Ohm

5.000 đ
87.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 150R Ohm

5.000 đ

Tụ khác

EPCOS 0.082UF/100V

10.000 đ
1.000 đ

Phụ kiện đèn

Ốc M4x70

7.000 đ
60.000 đ
8.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 32

36.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22R

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 24k Ohm

3.000 đ
6.000 đ
50.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy