Sản phẩm mới

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5.6K

10.000 đ
28.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

Vishay SFR25

SFR25 22K Ohm

5.000 đ
50.000 đ
12.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z9 19 (0.23mm)

270.000 đ
5.000 đ

ốc vít

Tán Inox M3

100 đ
90.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 120ohm

5.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 200k Ohm

3.000 đ
10.000 đ
6.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 332R Ohm

5.000 đ
5.000 đ
10.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 51k Ohm

3.000 đ
10.000 đ
45.000 đ
6.000 đ

Schottky - Diode

DIODE 1N4149

3.000 đ

Transistor - Fet

TIP36AG

95.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 5K6 Ohm

5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 18K

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 56K

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 12K

10.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 47k Ohm

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 270R

10.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ
5.000 đ
33.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 825R Ohm

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 215x80x308mm

520.000 đ
30.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 6.8K

10.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120K Ohm

3.000 đ
5.000 đ
5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5K1

10.000 đ
162.000 đ
60.000 đ
130.000 đ
15.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 4.7K Ohm

5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22R

10.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Núm volume 30×22

100.000 đ
3.500 đ

Vishay MRS25

MRS25 300R

3.000 đ
800.000 đ
6.000 đ
650.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy