Sản phẩm mới

Bán dẫn - Semiconductor

LM385-1.2V

21.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ máy LAK52 – 430x92x340mm

2.200.000 đ
55.000 đ
-20%
80.000 đ
30.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ
80.000 đ

Transistor - Fet

2N5087

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220R

3.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 15k Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

MJ15024G

180.000 đ

Transistor - Fet

NJW1302G

80.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 150k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680K Ohm

3.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

MPSA18

10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 12K Ohm

5.000 đ
30.000 đ
15.000 đ

Transistor - Fet

BC557B

7.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 240R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120R

3.000 đ

Transistor - Fet

MJE15031G

40.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 56K Ohm

5.000 đ
1.250.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 56k Ohm

3.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

Sparkos Discrete Voltage Regulator 15V

1.000.000 đ
1.400.000 đ
12.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông nẹp 25

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10R Ohm

3.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39R Ohm

3.000 đ
65.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 190x64x314mm

700.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA98

Điện trở - Resistor

Trimmer Bourns 5K 25 vòng

80.000 đ
110.000 đ

IC, Opamp

LME49990

150.000 đ
6.000 đ
650.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

250.000 đ
53.000 đ
600 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49720NA

95.000 đ
5.000 đ
10.000 đ
900 đ

Vishay MRS25

MRS25 7k5 Ohm

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5K1

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39k Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-A -G PCB

15.000 đ

Transistor - Fet

MJE340

15.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-A-G

25.000 đ

Schottky - Diode

DIODE 1N4002

4.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy