Sản phẩm mới

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 24R

3.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 1.5K

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 470K Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

IRFP240PBF

55.000 đ
15.000 đ
200.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

Sparkos Discrete Voltage Regulator 15V

1.000.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k2 Ohm

3.000 đ
26.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 215x80x308mm

42.000 đ
-17%
100.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 2K-25(Bourns)

30.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

FZT857

28.000 đ
55.000 đ
8.000 đ
15.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM385-1.2V

21.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

IRFP9240PBF

55.000 đ
12.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

55.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 9 chân

120.000 đ
17.000 đ
60.000 đ
15.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680K Ohm

3.000 đ
30.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 75R Ohm

5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68K

10.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z10 22 (0.27mm)

250.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 25

7.000 đ
20.000 đ
5.000 đ
5.000 đ

Biến Áp

MuData DA101C

100.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 82R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 12k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 820R

3.000 đ

Transistor - Fet

MJE15032G

40.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 75R

3.000 đ
16.000 đ
60.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 15k Ohm

3.000 đ
90.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10k Ohm

3.000 đ
60.000 đ
216.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-G PCB

15.000 đ
50.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33k Ohm

3.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ

Sản phẩm bán chạy