Sản phẩm mới

1.250.000 đ
40.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27R

3.000 đ
26.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 4.7K Ohm

5.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1R Ohm

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 390x210x480mm

Tụ khác

CDE 15000uf/80v

430.000 đ
32.000 đ
7.200.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 62K

10.000 đ
33.000 đ
50.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 330k Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 28.7k Ohm

5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FZT853

30.000 đ

Biến Áp

MuData DA101C

100.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

2SA970GR

20.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 28

30.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 68.1ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 620R

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 715R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k5 Ohm

3.000 đ

Biến Áp

Pulse PE65612NL

45.000 đ

Transistor - Fet

MJE15031G

40.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

Sparkos Discrete Voltage Regulator 12V

1.000.000 đ
60.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 25

26.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 47k Ohm

3.000 đ
1.400.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 200k Ohm

3.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

MJE15032G

40.000 đ
60.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
17.000 đ
900.000 đ
60.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 7k5 Ohm

3.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 56K

10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 56K Ohm

5.000 đ
35.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 410x150x373mm

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x4cm

45.000 đ
3.000 đ

IC, Opamp

LF411

47.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 18k 2%

22.000 đ
6.000 đ
5.000 đ
-17%
100.000 đ
25.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy