Sản phẩm mới

Nordost

Sort Lift

14.400.000 đ
6.000 đ
10.000 đ
5.000 đ
40.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 3.9K Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33R

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 24K

10.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 100 Ohm-25(Bourns)

30.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 270K Ohm

5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 75R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 820R

3.000 đ
20.000 đ
23.000 đ
15.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 18K

10.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Heimdall 2 Ethernet Cable (1m)

16.800.000 đ

Biến Áp

Talema 25W (2x9v)

700.000 đ

Biến Áp

Talema 25W (2x7v)

700.000 đ

Transistor - Fet

TIP36AG

95.000 đ

Zener Diode

Zener 36v 1.3W

15.000 đ
5.000 đ
50.000 đ

Transistor - Fet

MJE15031G

40.000 đ
18.000 đ
5.000 đ
220.000 đ
3.500 đ

Transistor - Fet

BCX38C

Vishay SFR25

SFR25 15k Ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

IRF610

18.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT04N

12.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10R Ohm

3.000 đ
120.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-A-G

25.000 đ

Transistor - Fet

IRFP9240PBF

55.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 4k7 Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1k Ohm

5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MC7815CT

18.000 đ
216.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 8k2 Ohm

3.000 đ
900.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 2K Ohm

5.000 đ
15.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1R

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 8 chân

120.000 đ
43.000 đ

Transistor - Fet

FZT857

28.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Tản nhiệt cánh nhỏ

12.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 28

11.000 đ
-17%
100.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k6 Ohm

3.000 đ
30.000 đ
30.000 đ

IC, Opamp

TS5A3167DBVR

15.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ

Sản phẩm bán chạy