Sản phẩm mới

Transistor - Fet

ZTX550

15.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 6.8K

10.000 đ
-9%

Phụ kiện đèn

OPT Push-Pull 10K:8R

2.900.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 195x70x310mm

700.000 đ
42.000 đ

Tụ khác

EPCOS 0.082UF/100V

10.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

MJE340

13.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 22

22.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-A-G

25.000 đ
1.500.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2R2 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 4k7 Ohm

3.000 đ
3.000 đ
6.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

7N7 National United (NOS)

2.500.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-Y-G 9

25.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 750R

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Núm volume 30x30mm

120.000 đ
110.000 đ
87.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49720NA

95.000 đ
45.000 đ
5.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ
5.000 đ
10.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 2k2 2%

22.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 39k 2%

22.000 đ
120.000 đ
1.600.000 đ
180.000 đ
15.000 đ
5.000 đ
6.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 56R

3.000 đ
40.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông nẹp 28

6.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 22k 2%

22.000 đ
5.000 đ
60.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 68k 2%

22.000 đ
140.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 1409

650.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm class A 435x392x155mm

800 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 470 Ohm

10.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 1M 2%

22.000 đ

Transistor - Fet

D45VH10G

28.000 đ
10.000 đ
6.000 đ
250.000 đ
10.000 đ
60.000 đ
53.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300k Ohm

3.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy