Sản phẩm mới

Transistor - Fet

MPS A56

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

Sparkos Discrete Voltage Regulator 12V

1.000.000 đ
28.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 28

11.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-B-G

15.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
6.000 đ
10.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 200Ohm-25(Bourns)

30.000 đ
30.000 đ
10.000 đ
6.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

MJE15030G

40.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220k Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33R

3.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 150K

2.500 đ
23.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 620R

3.000 đ

Zener Diode

Zener 36v 1.3W

15.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49720NA

95.000 đ

Transistor - Fet

BD244

28.000 đ
1.500 đ

Vishay MRS25

MRS25 820R

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 150ohm

5.000 đ

Silmic II

ELNA 10000uF/63V

150.000 đ
300.000 đ
50.000 đ
17.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 75R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39R Ohm

3.000 đ
16.000 đ
15.000 đ
10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1764EQ-3.3 – 3.3V 3A Regulator

120.000 đ
1.000 đ
6.000 đ

IC, Opamp

TS5A3167DBVR

15.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ

Nordost

Qv2

8.400.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 750 Ohm

10.000 đ
5.000 đ
250.000 đ
-12%
22.000 đ

Transistor - Fet

2SK1530 Matched pair

750.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10R Ohm

3.000 đ
-10%

MELF 1206

MELF(1206) 49.9k

4.500 đ5.000 đ

Transistor - Fet

BC560C

4.000 đ

IC, Opamp

LM3886TF

180.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 22V 1W

9.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT595N

18.000 đ
8.000 đ
3.500 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 332R Ohm

5.000 đ
5.000 đ
70.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 8.2K Ohm

5.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ

Sản phẩm bán chạy