Sản phẩm mới

Vishay SFR25

SFR25 150ohm

5.000 đ
3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 160x70x310mm

-20%
80.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 110R

3.000 đ
6.000 đ
26.000 đ
10.000 đ
600 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 330R

3.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

EXICON 10N20-S/10P20-S (selected)

400.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 220x80x310mm

900.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 7k5 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k8 Ohm

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 270R

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 68R

3.000 đ
75.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 1.8K

10.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic WA102 (195x70x310mm)

650.000 đ
120.000 đ
5.000 đ
15.000 đ
6.000 đ

IC, Opamp

AD706

160.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 7k5

10.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 150k 2%

22.000 đ
60.000 đ
170.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39k Ohm

3.000 đ
900.000 đ
32.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 12K Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 240R

3.000 đ
120.000 đ
140.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220R Ohm

5.000 đ
800 đ
120.000 đ
2.000 đ

Khác

Chì WBT

600.000 đ

Transistor - Fet

ZTX651

29.000 đ
900 đ
6.000 đ

Dây tín hiệu

Blue Heaven Interconnect 1m

9.000.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 10k 2%

22.000 đ
12.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 470K Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680K Ohm

3.000 đ

Nordost

Qx4

62.100.000 đ
80.000 đ
6.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 33k 2%

22.000 đ
15.000 đ
50.000 đ

IC, Opamp

LF411

47.000 đ
6.000 đ
15.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy