Sản phẩm mới

6.000 đ

Transistor - Fet

MJE243

18.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 180R

3.000 đ
55.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 5k1 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560R

3.000 đ

Transistor - Fet

MPS A56

10.000 đ
10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FQP3P20

30.000 đ
370.000 đ

Panasonic FC

Panasonic 4700uf/16v

40.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 27K

10.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 620R

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300R

3.000 đ
15.000 đ
12.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10M Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 28.7k Ohm

5.000 đ
280.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49720NA

95.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT595N

18.000 đ
6.000 đ
15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k5 Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 20R Ohm

5.000 đ
15.000 đ
5.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 10R

2.500 đ
5.000 đ
1.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 8.66k Ohm

5.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC02DR

9.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1085CT – 2.5v-37v 3A LDO Regulator

110.000 đ
280.000 đ

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ
45.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 390R

3.000 đ
20.000 đ
12.000 đ
60.000 đ
12.000.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

BCX38C

Vishay MRS25

MRS25 15k Ohm

3.000 đ
15.000 đ
30.000 đ
45.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 510K Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

2N5551

10.000 đ
1.400.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680R

3.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM1117-3.3

38.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ

Sản phẩm bán chạy