Sản phẩm mới

Transistor - Fet

FZT857

28.000 đ
17.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

NJW1302G

80.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MPS A06

10.000 đ
5.000 đ
33.000 đ

IC, Opamp

LME49990

150.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300R

3.000 đ
41.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560K Ohm

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 4312C

3.300.000 đ

Tụ khác

Vishay BC 22uf/50v

20.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 10R Ohm

5.000 đ
30.000 đ

IC, Opamp

LM3886TF

180.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 100k Ohm

3.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680K Ohm

3.000 đ
10.000 đ
10.000 đ
900.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 68.1ohm

5.000 đ
47.000 đ
6.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 330k 2%

22.000 đ
600 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassis 160x60x206mm

450.000 đ
7.200.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k3 Ohm

3.000 đ
30.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 680R 2%

22.000 đ
6.000 đ
200.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 100R

3.000 đ
500.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 150 Ohm

10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 5K6 Ohm

5.000 đ
140.000 đ
35.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 18K Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

2SC5200

55.000 đ
56.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 511R Ohm

5.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
10.000 đ
10.000 đ
8.000 đ

Transistor - Fet

BD139G

20.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ

Transistor - Fet

MJE15030G

40.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 750R Ohm

5.000 đ
4.000 đ

Transistor - Fet

MPS A56

10.000 đ
70.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 8.66k Ohm

5.000 đ
50.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy