Sản phẩm mới

Phụ kiện đèn

Ốc M4x70

7.000 đ
32.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 270R 2%

22.000 đ
5.000 đ
5.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 332R Ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

2SA1837

18.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 8.66k Ohm

5.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 33k 2%

22.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 680R 2%

22.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 390x210x480mm

Bán dẫn - Semiconductor

MC7815CT

18.000 đ

Công cụ

Kềm cắt LK

40.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 25 (0.35mm)

220.000 đ
15.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 150 Ohm

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM385-1.2V

21.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 51K

10.000 đ
900 đ

Vishay SFR25

SFR25 4.7K Ohm

5.000 đ
5.000 đ
100.000 đ
6.000 đ
35.000 đ
65.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Nối volume

30.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FZT853

30.000 đ

Transistor - Fet

IRFP9240PBF

55.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 12K

10.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 68k 2%

22.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100R Ohm

5.000 đ
5.000 đ
20.100.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47K Ohm

5.000 đ
6.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 28

8.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 51V 5W

15.000 đ
500 đ
-10%
300.000 đ 270.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-G PCB

15.000 đ

Khác

Chì WBT

600.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2.4K

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 6k8 Ohm

3.000 đ
-7%
420.000 đ 390.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

MPS A42

10.000 đ
280.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 680 Ohm

10.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 32

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5.6K

10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 56K Ohm

5.000 đ
5.000 đ
110.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 1.8K

10.000 đ
10.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
12.000 đ 10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

150.000 đ 140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

120.000 đ 110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

120.000 đ 110.000 đ
-20%
100.000 đ 80.000 đ
-20%
Hết hàng
150.000 đ 120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

120.000 đ 110.000 đ

Sản phẩm bán chạy