Sản phẩm mới

17.000 đ

Transistor - Fet

2SC2240GR

20.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM329

28.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3,5cm

37.000 đ
280.000 đ

Tụ khác

Epcos 3300uf/100v

165.000 đ
15.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 22R

3.000 đ
32.000 đ

Transistor - Fet

D45VH10G

28.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 27K

10.000 đ
20.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1K2 Ohm

3.000 đ
70.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68K

10.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

IRF9540

18.000 đ
120.000 đ
42.000 đ
80.000 đ

Transistor - Fet

TIP36AG

95.000 đ
1.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 511R Ohm

5.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x3cm

33.000 đ
216.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 6k8 Ohm

3.000 đ
280.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 25

26.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

MPSA18

10.000 đ
15.000 đ
110.000 đ
17.000 đ
900.000 đ
14.400.000 đ
10.000 đ
10.000 đ
42.000 đ
35.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
40.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC02DR

9.000 đ

Transistor - Fet

BD140G

20.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 3.9K Ohm

5.000 đ
80.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1506

350.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-B-G

15.000 đ
500 đ
15.000 đ
6.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA101

1.350.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 12k Ohm

3.000 đ
12.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 22K Ohm

5.000 đ
106.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy