Sản phẩm mới

50.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 270k 2%

22.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 270K Ohm

5.000 đ
38.300.000 đ
6.000 đ
-8%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA11

1.100.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5K1

10.000 đ
-12%
22.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ máy LAK52 – 430x92x340mm

2.200.000 đ
280.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 3.3K

10.000 đ
1.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k9 Ohm

3.000 đ
23.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 28

11.000 đ
15.000 đ

Transistor - Fet

MPS A56

10.000 đ
6.000 đ
-13%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1070 100x70x160

350.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 8.2K

17.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 330K Ohm

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1706

450.000 đ
35.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ
53.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1M Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100R Ohm

5.000 đ

Tụ khác

Epcos 10.000uf/63v

190.000 đ
50.000 đ
6.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 2K-25(Bourns)

30.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ
60.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

2N5401

10.000 đ
800 đ

Biến Áp

Talema 25W 15vx2

700.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 560 Ohm

10.000 đ
1.500.000 đ
20.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 9 chân

120.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FZT853

30.000 đ
28.000 đ

IC, Opamp

TS5A3167DBVR

16.000 đ

Transistor - Fet

MJ15025G

180.000 đ
5.000 đ

IC, Opamp

Burson V5 Single

1.400.000 đ
90.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 604R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 68R

3.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1.5K Ohm

5.000 đ

IC, Opamp

LF411

47.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k7 Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120R

3.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 2k7 2%

22.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 470K Ohm

3.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy