Sản phẩm mới

Transistor - Fet

BC550C

4.000 đ
10.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Heimdall 2 Ethernet Cable (1m)

16.800.000 đ
650.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220R

3.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1.5K Ohm

5.000 đ
5.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 33k 2%

22.000 đ
5.000 đ
216.000 đ
-23%
5.500.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 2R2

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300R

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 390 Ohm

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 150 Ohm

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k5 Ohm

3.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-A-G

25.000 đ

Điện trở - Resistor

CL60 – 10R- 5A

65.000 đ

Nordost

Sort Lift

14.400.000 đ
-13%

Chassic - Vỏ nhôm

Nhôm tản nhiệt

130.000 đ
10.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 100 Ohm-25(Bourns)

30.000 đ
12.400.000 đ
10.000 đ
20.000 đ
-7%
390.000 đ
410.000 đ

IC, Opamp

AD706

160.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 56K

10.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 220ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270R

3.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 68R

3.000 đ
3.500 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 430x70x308mm

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 2k7 2%

22.000 đ

Phụ kiện đèn

7N7 National United (NOS)

2.500.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 100k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k4 Ohm

3.000 đ
600 đ
60.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 56K Ohm

5.000 đ
140.000 đ
45.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 270k Ohm

3.000 đ
10.000 đ
6.000 đ
106.000 đ
8.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 1M 2%

22.000 đ
5.000 đ
50.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FZT953

30.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22 Ohm

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 270R

10.000 đ

Transistor - Fet

TIP35C

51.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy