Sản phẩm mới

Bán dẫn - Semiconductor

FZT953

30.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5.6K

10.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 680 Ohm

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220R Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 330K Ohm

5.000 đ
80.000 đ

Transistor - Fet

BC557B

7.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 51V 5W

15.000 đ
5.000 đ
450.000 đ
10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MUR1520

34.000 đ

Transistor - Fet

IRF540

18.000 đ
-12%
25.000 đ 22.000 đ
120.000 đ

Biến Áp

Talema 2V25A 2x18v

2.700.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100ohm

5.000 đ
25.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22K

10.000 đ
10.000 đ
32.000 đ
-24%
2.300.000 đ 1.750.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 100 Ohm-25(Bourns)

30.000 đ
6.000 đ

IC, Opamp

LF411

47.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 22K

17.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 10k 2%

22.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120R Ohm

3.000 đ
170.000 đ
3.000 đ
10.000 đ
5.000 đ
20.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 4.7K Ohm

5.000 đ
500 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 270R 2%

22.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA116

1.800.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA98

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 3k3 2%

22.000 đ
200 đ
1.050.000 đ
216.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 5k6 Ohm

3.000 đ

Tụ khác

Epcos 3300uf/100v

165.000 đ
420.000 đ
20.100.000 đ
60.000 đ
50.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 560 Ohm

10.000 đ
55.000 đ
35.000 đ
180.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1.5K Ohm

5.000 đ
140.000 đ
5.000 đ
25.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
12.000 đ 10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

150.000 đ 140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

120.000 đ 110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

120.000 đ 110.000 đ
-24%
2.300.000 đ 1.750.000 đ
-20%
100.000 đ 80.000 đ
-20%
Hết hàng
150.000 đ 120.000 đ

Sản phẩm bán chạy