Sản phẩm mới

Transistor - Fet

BD244

28.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 270ohm

5.000 đ
90.000 đ
45.000 đ
56.000 đ
10.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC595DR

15.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49710NA

70.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-A -G PCB

15.000 đ
6.000 đ
-10%

MELF 1206

MELF(1206) 49.9k

4.500 đ5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 3.3K

10.000 đ
5.000 đ
120.000 đ

Transistor - Fet

BC550C

4.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 28.7k Ohm

5.000 đ

IC, Opamp

LME49990

150.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 470 Ohm

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 510R

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 110R

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

UPC1237HA (NEC)

40.000 đ
140.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 330k 2%

22.000 đ
80.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

4N35

20.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 220R 2%

22.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 4k7 2%

22.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 1k5 2%

22.000 đ
36.000 đ
1.050.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5K1

10.000 đ
5.000 đ

Tụ khác

Epcos 3300uf/100v

165.000 đ
14.400.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 1K-25(Bourns)

30.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 100 Ohm-25(Bourns)

30.000 đ

Schottky - Diode

DIODE 1N4002

4.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 33K

10.000 đ

MELF 1206

MELF(1206) 750R

5.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 68K

17.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47R Ohm

5.000 đ
3.500 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 7k5

10.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Blue Heaven Ethernet Cable (1m)

9.600.000 đ
290.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 470R 2%

22.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120K Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 9 chân

120.000 đ
200 đ
90.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 680R 2%

22.000 đ
500.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 28

11.000 đ
43.000 đ
6.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy