Sản phẩm mới

Vishay MRS25

MRS25 270k Ohm

3.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 47K

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MUR860

28.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-17%
100.000 đ
8.000 đ

Transistor - Fet

MJE15032G

40.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 68K

17.000 đ

Transistor - Fet

MJE253

18.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-A-G

25.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 28

8.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 150V 5W

15.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 32

10.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 25

7.000 đ

Transistor - Fet

MPS A42

10.000 đ

Transistor - Fet

MJE15031G

40.000 đ
6.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 25

10.000 đ
15.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49720NA

95.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 120ohm

5.000 đ
-8%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA11

1.100.000 đ

Transistor - Fet

MJE15030G

40.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47.5k Ohm

5.000 đ
25.000 đ

Transistor - Fet

TIP35AG

95.000 đ
30.000 đ
3.000 đ
30.000 đ

Transistor - Fet

NJW3281G

80.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

D45VH10G

28.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 1K-25(Bourns)

30.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 825R Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 680R

3.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 68 Ohm

10.000 đ
5.000 đ
100.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 2207B – 220x70x310

800.000 đ
500 đ
175.000 đ
900 đ
50.000 đ
10.000 đ
50.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x5cm

67.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông nẹp 28

6.000 đ
6.000 đ
6.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-A -G PCB

15.000 đ
5.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 270k 2%

22.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 390x210x480mm

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy