Sản phẩm mới

Vishay MRS25

MRS25 22k Ohm

3.000 đ
41.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 9 chân

120.000 đ
8.400.000 đ

IC, Opamp

AD797ANZ

298.000 đ

Nordost

Qk1

6.000.000 đ
6.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC7-Y-B-G

15.000 đ
5.000 đ
520.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

2SC5200

76.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 360 Ohm

10.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC02DR

9.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 330K Ohm

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 2207B – 220x70x310

800.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 22K

17.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 10R Ohm

3.000 đ
5.000 đ
-17%
100.000 đ
60.000 đ

Transistor - Fet

IRFP9240PBF

55.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1506

350.000 đ
60.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

BD244

28.000 đ
15.000 đ
140.000 đ
1.500 đ

Vishay MRS25

MRS25 680K Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

BC550C

4.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 28

11.000 đ
6.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 49.9K

2.500 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-F-G 9

25.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120K Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 12k Ohm

3.000 đ
10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LME49720NA

95.000 đ
1.600.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39k Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 300k Ohm

3.000 đ
20.100.000 đ
5.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 1.15K Ohm

5.000 đ
5.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5K1

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 18K Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 28

8.000 đ
80.000 đ
30.000 đ
280.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 470K Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn Belton GZF8-F2

40.000 đ
17.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 6k8 Ohm

3.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ

Sản phẩm bán chạy