Sản phẩm mới

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 1k5 2%

22.000 đ

Transistor - Fet

FZT957

28.000 đ
380.000 đ
100.000 đ

Dây tín hiệu

Blue Heaven Interconnect 1m

9.000.000 đ
45.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 22K

10.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 15k 2%

22.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 0.2R

14.000 đ
5.000 đ
520.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 470R Ohm

3.000 đ
55.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT02N

12.000 đ
420.000 đ
50.000 đ
6.000 đ

IC, Opamp

LME49990

150.000 đ
45.000 đ

Transistor - Fet

MPSA18

10.000 đ
15.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 10R Ohm

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LKA-ALU-WA99

Transistor - Fet

MJE15031G

40.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 2k7 2%

22.000 đ
216.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA12

1.650.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn GZC9-F-G 9

25.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 75 Ohm

10.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 5k6 Ohm

3.000 đ
300.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 25

7.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 220k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 360R Ohm

3.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT04N

12.000 đ
6.000 đ
5.000 đ
5.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn Belton GZF8-F2

40.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 27R

10.000 đ
6.000 đ
200.000 đ
17.000 đ
25.000 đ
-17%

PCB-KIT

LT3045 single

120.000 đ 100.000 đ
-9%

Phụ kiện đèn

OPT Push-Pull 10K:8R

3.200.000 đ 2.900.000 đ
10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k5 Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

2SK1530 Matched pair

750.000 đ
6.000 đ
17.600.000 đ
56.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MC7915CT

18.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

150.000 đ 140.000 đ
30.000 đ

Biến Áp

Talema 25W 15vx2

700.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
12.000 đ 10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

150.000 đ 140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

120.000 đ 110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

120.000 đ 110.000 đ
-24%
2.300.000 đ 1.750.000 đ
-20%
100.000 đ 80.000 đ
-20%
Hết hàng
150.000 đ 120.000 đ

Sản phẩm bán chạy