Sản phẩm mới

Vishay MRS25

MRS25 100R Ohm

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 390x210x480mm

Vishay MRS25

MRS25 5k6 Ohm

3.000 đ

IC, Opamp

SI8640BD

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 24K

10.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

TIP35C

51.000 đ

Nordost

Sort Lift

14.400.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 270ohm

5.000 đ
5.000 đ
120.000 đ
13.000 đ
5.000 đ
-10%

MELF 1206

MELF(1206) 49.9k

4.500 đ5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

EXICON 10N20-S/10P20-S (selected)

400.000 đ
5.000 đ
60.000 đ
1.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM1117-3.3

38.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 27k 2%

22.000 đ
5.000 đ
46.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 10k 2%

22.000 đ
-10%
300.000 đ 270.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 68k Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 47.5k Ohm

5.000 đ
5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA98

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 18K

10.000 đ
5.000 đ
850.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 75R Ohm

5.000 đ
6.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 7k5

10.000 đ
106.000 đ
25.000 đ

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ
450.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC86N

12.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 4.7K Ohm

5.000 đ
200 đ
28.000 đ
6.000 đ
5.000 đ
60.000 đ
216.000 đ
15.000 đ
520.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 3.9K Ohm

5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

AD844AN

280.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 39R Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 28.7k Ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

MJL21193G/MJL21194G

220.000 đ
-20%
100.000 đ 80.000 đ
10.000 đ
8.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
12.000 đ 10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

150.000 đ 140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

120.000 đ 110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

120.000 đ 110.000 đ
-24%
2.300.000 đ 1.750.000 đ
-20%
100.000 đ 80.000 đ
-20%
Hết hàng
150.000 đ 120.000 đ

Sản phẩm bán chạy