Sản phẩm mới

Vishay MRS25

MRS25 300k Ohm

3.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Vỏ nhôm 430x70x308mm

55.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 27k Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

MPS A92

10.000 đ
6.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FZT953

30.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 150R

3.000 đ

Transistor - Fet

BC550C

4.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 360R

3.000 đ
6.000.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 3.9K Ohm

5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 180R

3.000 đ

Zener Diode

Zener 36v 1.3W

15.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
15.000 đ

Transistor - Fet

MJL21193G/MJL21194G

220.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 39ohm

5.000 đ
56.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1K2 Ohm

3.000 đ

IC, Opamp

LM3886TF

180.000 đ
5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

MUR1520

34.000 đ
45.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 825R Ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

ZTX550

15.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông nẹp 25

5.000 đ
10.000 đ
100.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 47R

3.000 đ
60.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 51R

3.000 đ
10.000 đ
12.000 đ
25.000 đ
110.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 10R

2.500 đ

Transistor - Fet

TIP35C

51.000 đ
35.000 đ
5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

AD844AN

280.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 24R

3.000 đ
28.000 đ
6.000 đ

Phụ kiện đèn

Ốc M4x70

7.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2k2 Ohm

3.000 đ

Transistor - Fet

TIP36AG

95.000 đ

Transistor - Fet

2SC4793

18.000 đ
47.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LKA-ALU-WA99

53.000 đ

IC, Opamp

SN74AHC86DR

12.000 đ
25.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 511R Ohm

5.000 đ

IC, Opamp

AD811

220.000 đ
65.000 đ
8.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ

Sản phẩm bán chạy