Sản phẩm mới

400 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 47k 2%

22.000 đ
4.000 đ

Khác

Chì WBT

600.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

BF862 – JFET N-Channel

18.000 đ
23.000 đ
60.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 75R

3.000 đ
10.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 200Ohm-25(Bourns)

30.000 đ
42.000 đ
40.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LM1117-3.3

38.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 1409

650.000 đ
180.000 đ

Transistor - Fet

2N5401

10.000 đ

Phụ kiện đèn

Ốc M4x70

7.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 22R

3.000 đ

Nordost

Qx2

41.400.000 đ
-45%

Transistor - Fet

2SA1216

110.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 330k Ohm

3.000 đ
42.000 đ
60.000 đ

Transistor - Fet

D45VH10G

28.000 đ

Transistor - Fet

MJ15024G

180.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 36k Ohm

3.000 đ
53.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT04N

12.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 27K

10.000 đ
5.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

MJE15030G

40.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100K Ohm

5.000 đ

Transistor - Fet

MJ15025G

180.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 18K

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

FQP3P20

30.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe28x5cm

55.000 đ
-13%

Chassic - Vỏ nhôm

Nhôm tản nhiệt

130.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 3k9 Ohm

3.000 đ
1.400.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 47R

3.000 đ
2.000 đ
10.000 đ
6.000 đ
5.000 đ
65.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 2k7 2%

22.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 22K

17.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 15k Ohm

5.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 470k 2%

22.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

76.000 đ
280.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

TIP35C

51.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 2k2 2%

22.000 đ
5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4312A

2.450.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy