Sản phẩm mới

42.000 đ

Transistor - Fet

TIP35AG

95.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic nhôm 1506

350.000 đ
1.200 đ

IC, Opamp

LM3886TF

180.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 47R

3.000 đ
6.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân đèn BELTON GZF8-F1

40.000 đ
30.000 đ
55.000 đ

Transistor - Fet

MJ15025G

180.000 đ

Transistor - Fet

ZTX450

15.000 đ
50.000 đ
6.000 đ

Transistor - Fet

MJE243

18.000 đ
6.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 56R

3.000 đ
41.000 đ

Nordost

Qv2

8.400.000 đ
220.000 đ

Takman REX 1W

TAKMAN REX 1W 470R 2%

22.000 đ
1.250.000 đ
120.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 5K6 Ohm

5.000 đ
15.000 đ

Điện trở - Resistor

VR 2K-25(Bourns)

30.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 1.8K

10.000 đ

Zener Diode

ZENER DIODE 100V 5W

15.000 đ
75.000 đ

MELF 1206

MELF(1206) 750R

5.000 đ
290.000 đ
5.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 10R Ohm

5.000 đ
25.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 7k5

10.000 đ
-20%
40.000 đ
-19%
850.000 đ
70.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông V đen 25

10.000 đ
10.000 đ

Transistor - Fet

MJE350

17.000 đ
17.000 đ
6.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 330k Ohm

3.000 đ

Phụ kiện đèn

FE Z11 28 (0.35mm)

220.000 đ
26.000 đ
10.000 đ
216.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 75R Ohm

5.000 đ
6.000 đ
5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

UPC1237HA (NEC)

40.000 đ
10.000 đ

Điện trở - Resistor

Yageo 124K

2.500 đ

Transistor - Fet

BC556B

4.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 825R Ohm

5.000 đ
47.000 đ
-8%

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA11

1.100.000 đ
1.500 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-20%
80.000 đ
-20%
Hết hàng
120.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ

Sản phẩm bán chạy