Sản phẩm mới

8.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 5.6K

10.000 đ

Biến Áp

Talema 120VA 2x18v

1.400.000 đ
43.000 đ
280.000 đ
10.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 511R Ohm

5.000 đ
162.000 đ

Transistor - Fet

MJE253

18.000 đ

Transistor - Fet

BC546B

4.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 2207A – 220x70x310

850.000 đ

IC, Opamp

SI8640BD

Vishay MRS25

MRS25 8k2 Ohm

3.000 đ
5.000 đ
22.700.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 220x80x310mm

900.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông L 32

10.000 đ
15.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe32x4cm

59.000 đ
5.000 đ

IC, Opamp

SN74AHCT595N

18.000 đ

Transistor - Fet

TIP35C

51.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 62K Ohm

3.000 đ
30.000 đ

Takman REY 1/4 Watt

TAKMAN REY 1/4W 62K

10.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 120R

3.000 đ

Transistor - Fet

2SA1943

55.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 10R Ohm

5.000 đ
250.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 100ohm

5.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic LAK-ALU-WA98

Vishay SFR25

SFR25 22K Ohm

5.000 đ
520.000 đ

Schottky - Diode

Schottky CREE 4A-600V

60.000 đ
10.000 đ
10.000 đ
56.000 đ

Tụ khác

Vishay BC 22uf/50v

20.000 đ

Takman REY 1/2W

TAKMAN REY 1/2W 8.2K

17.000 đ
5.000 đ

Biến Áp

Talema 2V25A 2x18v

2.700.000 đ
10.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1k5 Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 4.7K Ohm

5.000 đ
6.000 đ
7.500.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 2R2 Ohm

3.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 150R Ohm

5.000 đ

Tụ khác

Epcos 3300uf/100v

165.000 đ
120.000 đ
200.000 đ

IC, Opamp

LF411

47.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 33k Ohm

3.000 đ
35.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 24k Ohm

3.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 330k Ohm

3.000 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ