Sản phẩm mới

Vishay SFR25

SFR25 47.5k Ohm

5.000 đ

Nordost

Qx2

41.400.000 đ
6.000 đ
5.000 đ

Transistor - Fet

MPSA18

10.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

BF862 – JFET N-Channel

18.000 đ
110.000 đ
80.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 750R

3.000 đ
6.000 đ
15.000 đ

Vishay SFR25

SFR25 10k Ohm

5.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

LT1764EQ-3.3 – 3.3V 3A Regulator

120.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 560K Ohm

3.000 đ
80.000 đ
12.000.000 đ
180.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 620R

3.000 đ
20.100.000 đ
7.500.000 đ

Bán dẫn - Semiconductor

UPC1237HA (NEC)

40.000 đ
6.000 đ

Phụ kiện đèn

Gông hộp 22

22.000 đ
370.000 đ
6.000 đ
6.000 đ
10.000 đ

Phụ kiện đèn

Bobin FR4 Fe25x4cm

41.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 51k Ohm

3.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 36R

3.000 đ
46.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 91R

3.000 đ

Phụ kiện đèn

Chân sứ Eizz 8 chân

120.000 đ
10.000 đ
10.000 đ
17.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 75R

3.000 đ

Transistor - Fet

TIP35AG

95.000 đ
5.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 360R

3.000 đ

PCB-KIT

PCB Talema

30.000 đ
10.000 đ
4.000 đ
5.000 đ
15.000 đ
17.000 đ

IC, Opamp

LF411

47.000 đ
6.000 đ
56.000 đ

IC, Opamp

OPA2134

110.000 đ

Chassic - Vỏ nhôm

Chassic 4308

1.700.000 đ
15.000 đ

Dây Ethernet (RJ45)

Blue Heaven Ethernet Cable (1m)

9.600.000 đ
120.000 đ
8.000 đ
45.000 đ

Vishay MRS25

MRS25 1M Ohm

3.000 đ
1.200 đ

Khuyến mãi

-12%
-17%
Hết hàng
10.000 đ
-7%

Bán dẫn - Semiconductor

LT3042

140.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL3281AG

110.000 đ
-8%

Bán dẫn - Semiconductor

MJL1302AG

110.000 đ
-8%

Jack

RCA PCB

110.000 đ
-20%
40.000 đ